0 pc 0.00 €

 

Are you interested in more information?

 

Custor support:  info@korkii.com

Email for business partners: jana.troppova@korkii.com

Phone: +421 (0) 914 195 529

Operating time: Mo - Fri 8:00 am - 4:00 pm CET

 


Online store operator is:
 

KORKII s.r.o.

Kuzmányho 5000/1, 058 01  Poprad

IČO: 46387382

DIČ:  2023392404

IČ DPH: SK2023392404

Číslo účtu: SK10 1100 0000 0029 2686 6587 Tatra Banka           

The company is registered in the Commercial Register of the District Court Prešov, odd. Sro, vlozka 25188/P. 


CEO: Ing. Jana Troppová


Supervisory authority:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

(odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa).

Adresa: Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1

Web: www.soi.sk 

 


FOLLOW US ON SOCIAL NETWORKS

SING UP FOR OUR NEWSLETTER